PUBLIKACJE I KONFERENCJE NAUKOWE
 1. Chrzanowski J., Jemielniak K., Badania błędnych ruchów wrzecion szlifierek., Mechanik , vol. 88, nr 8-9/2015, 2015, ss. 135-138
 2. Chrzanowski J., Jemielniak K., Pomiary ruchów błędnych wrzecion obrabiarek, Mechanik , vol. 12/2015, nr 12/2015, 2015, ss. 981, 18-24,
 3. Jemielniak K., Chrzanowski J., Spindle error movements measurement algoritm and a new method of results analysis, 2015 Journal of Machine Engineering vol. 15, no 1,2015
 4. Chrzanowski J., Programowe zwiększenie dokładności wykonania przedmiotu na obrabiarce NC, 2012, Inżynieria Maszyn, 17, 2, 7-18.
 5. Chrzanowski J., Wypysiński R., Postprocesor - niezbędny łącznik pomiędzy systemem CAM a obrabiarką NC, 2012, Inżynieria Maszyn, 17, 2, 19-30.
 6. Chrzanowski J., Wypysiński R., Independent tool probe with LVDT for measuring dimensional wear of turning edge, 2010, Advances in Manufacturing Science and Technology, 34, 3, 49-60.
 7. Chrzanowski J., Wypysiński R., "Independent Tool Probe with LVDT for Measuring Dimensional Wear of Turning Edge", Konferencja Advances in Production Engineering 2010, PW WIP, materiały konferencyjne str. 87-96, Warszawa 2010.
 8. Chrzanowski J., "Sonda narzędziowa z funkcją zużycia ostrza -sprawozdanie z prac wykonywanych w ramach projektu kluczowego", seminarium naukowe Zakładu Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem 15.04.2010 WIP
 9. Chrzanowski J., "Programowanie Obrabiarek CNC - rozwój systemów, trendy", seminarium naukowe Zakładu Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem 02.04.2009 WIP
 10. Chrzanowski J., "Przegląd i porównanie funkcjonalne metod badania dokładności dynamicznej obrabiarek sterowanych numerycznie",seminarium naukowe Instytutu Technologii Maszyn 22.02.2007 WIP, Politechnika Warszawska
 11. Chrzanowski J., Szafarczyk M., + "3D Machine Tool Accuracy Measurements",Problemy Eksploatacji 4/2006, str. 187-195, ITEE PIB, Radom 2006.
 12. Chrzanowski J., Szafarczyk M., + "Strain Gauge Tool Probe for NC Lathes",Problemy Eksploatacji 4/2006, str. 161-170, ITEE PIB, Radom 2006.
 13. Chrzanowski j., Szafarczyk M., +"Nowoczesne metody monitorowania zużycia narzędzi ",INNOWACJE W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN konferencja podczas odbywających się w dniach 19-22 czerwca 2006r. MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY w Poznaniu.
 14. Chrzanowski J., Szafarczyk M., + "Nowa koncepcja sprawdzania dokładności maszyn NC", materiały konferencyjne, AUTOMATION, "Automatyzacja - Nowości i Perspektywy" str. 405-413, Warszawa 2005.
 15. Chrzanowski J., Szafarczyk M., "Concurrent Measurement of the Tool Co-ordinate and Tool Wear in Turning" -materiały konferencyjne, Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing AC'04, Zakopane 2004.
 16. Chrzanowski J., Szafarczyk M., Tool Probe for Measuring Dimensional Wear and X Co-ordinate of Turning Edge" ,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 23 no 3-4: 272-278, 2004.
 17. Chrzanowski J. "An Application of a LVDT sensor for both Tool Co-ordinate and Tool Wear Evaluation in Turning", materiały konferencyjne METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANA tom I str. 79-86, Kraków 2003.
 18. Chrzanowski J., Szafarczyk M., "Wielozadaniowa sonda narzędziowa dla tokarek sterowanych numerycznie" -MECHANIK nr 4 str. 291-295, Warszawa 2002.
 19. Chrzanowski J. "Bezpośredni pomiar naturalnego zużycia ostrza noża tokarskiego", materiały konferencyjne MANUFACTURING'01 Współczesne problemy wytwarzania, tom 2 str. 143-151, Poznań 2001.
 20. Chrzanowski J., Szafarczyk M., + " Monitorowanie i korekcja zużycia wymiarowego noży tokarskich", materiały konferencyjne, AUTOMATION "Automatyzacja - Nowości i Perspektywy", Warszawa 2001.
 21. Chrzanowski J., Białek M., + "Kopiowanie numeryczne", -MECHANIK nr 3 str.157-161, Warszawa 1998.
 22. Chrzanowski J., Podgajny M., "CAD/CAM systems in teaching process for example FMS-EMCO Maier", International Conference on CIM, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.108 Mechanika, str.67-72, Gliwice 1992.

Projekty badawcze finansowane ze środków budżetowych

Wynalazki, patenty

Granty dziekańskie i prace własne

 1. Kierownik grantu dziekańskiego - konkurs otwarty "Computer Numerical Control - Programming", WIP PW 2007
 2. Kierownik grantu dziekańskiego - konkurs otwarty "Przegląd i porównanie funkcjonalne metod badania dokładności dynamicznej obrabiarek sterowanych numerycznie.", WIP PW 2006
 3. Główny wykonawca grantu dziekańskiego - konkurs otwarty "Wielozadaniowa sonda narzędziowa dla tokarek sterowanych numerycznie", WIP PW 2001
 4. Główny wykonawca pacy własnej z funduszu dziekańskiego za 1996 r -"Komputerowe wspomaganie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie".
 5. Kierownik pracy własnej z funduszu dziekańskiego za 1995 r. ,"Rozbudowa istniejacego elastycznego systemu produkcyjnego o dodatkowe stanowisko dydaktyczno - badawcze".
 6. Kierownik pracy własnej z funduszu dziekańskiego za 1994 r. ,"Wielodostępne stanowisko komputerowego wspomagania wytwarzania na bazie FMS-EMCO".
 7. Główny wykonawca pracy wykonywanej w ramach działalności własnej "Modernizacja stanowiska FMS EMCO", 1993