Jarosław Chrzanowski, dr inż. - Z-ca Dyrektora Instytutu ds dydaktycznych
Politechnika Warszawska - Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem - ST pok. nr 107 ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa
tel. 022 234 85 35 lub 86 56     fax 022 849 02 85      e-mail: jaroslaw.chrzanowski@pw.edu.pl